Kontakty:
 

  SALDO - Ing. Tomášiková Eva

Hlavná 64/25
076 52 Malý Horeš
tel.: 056 628 5360, 628 5361
e-mail: saldo@saldo-t.eu

IČO: 40 955 044
DIČ: 1023892826

  SALDO-T, s.r.o.

Hlavná 64/25
076 52 Malý Horeš
tel.: 056 628 5360, 628 5361
e-mail: saldo-t@saldo-t.eu

IČO: 367 562 29
IČ DPH: SK2022355203

 
 
Ing. Eva Tomášiková zapísaná v komore daňových poradcov v komore daňových poradcov SR pod č.749/2004